Tot op heden worden de scheidsrechters voor de jeugd toegewezen aan de senioren en de junioren. Dit liep niet altijd vlekkeloos wat leidde tot grote ergernis van de coördinators, coaches en spelers zelf.

We willen met ingang van het veldseizoen (voorjaar 2019) beginnen met een nieuwe opzet. Namelijk inventariseren welke leden bereid zijn om te fluiten en op welk niveau ze nu zitten en of ze bereid zijn om hoger te fluiten.

Voordat je deze enquête invult wil ik jullie onderstaande meegeven,

“Spelen en fluiten zien we als één geheel”

Een korfbalwedstrijd kan niet worden gespeeld zonder scheidsrechter. Spelen en fluiten liggen dus in elkaars verlengde en daarom is het normaal dat leden van een korfbalvereniging voor allebei worden opgeleid.

“Onze jeugd ervaart dat ook fluiten gewoon heel leuk is”

 Wie het een paar keer heeft geprobeerd komt vaak tot een verrassende ontdekking: fluiten is gewoon erg leuk om te doen. Je hoeft niet te kiezen tussen spelen en fluiten, maar het blijkt dat je op verschillende manieren veel plezier kunt hebben met korfbal.

“Onze spelers spelen beter doordat ze ook fluiten”

 Door ook zelf te fluiten worden spelers minder afgeleid door (in eigen ogen) verkeerde beslissingen van een scheidsrechter. In plaats van deze negatieve aandacht kan oog worden ontwikkeld voor de manier waarop elke scheidsrechter fluit. Daar wordt het eigen spel beter van doordat er minder overtredingen worden gemaakt en het inzicht in het spel verbetert.

kortom een scheidsrechter is niet alleen nodig, fluiten is nog leuk ook…