Beste leden, ouders en vrijwilligers,

Helaas zijn het bizarre tijden en raken de maatregelen van het indammen van het Corona virus ons allen in meer of mindere mate. Dinsdag 21 april heeft het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld.

Vanaf 29 april mag de korfbaljeugd tot en met 18 jaar weer samen – onder begeleiding en strikte voorwaarden – trainen in de buitenlucht. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Niet alle trainers zijn beschikbaar wegens corona in relatie met werk en zal er mogelijk beroep worden gedaan op de ouders en leden om hierbij te helpen.

Wanneer en hoe laat de trainingen starten zal via de gebruikelijk groepsapp van het betreffende team worden gecommuniceerd.

Alles zal gaan onder strikte voorwaarden welke wordt vastgelegd in de noodverordening. Deze wordt momenteel gemaakt door de gemeente. Bijvoorbeeld: de kantine blijft gesloten zo ook de kleedkamers en de kinderen zullen omgekleed naar het sportcomplex moeten komen en worden afgezet op de parkeerplaats. Als de noodverordening bekend is zullen wij deze met u delen.

We hopen dat deze versoepeling geen negatieve gevolgen heeft voor de verspreiding van het virus en als we ons allemaal houden aan de afspraken zal verdere versoepeling hopelijk snel volgen zodat de ook de overige leden de velden kunnen betreden.

Namens het bestuur,
Cees Verduin
Voorzitter kv Stormvogels.