Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 6 april 2023 heeft bestuur te kennen gegeven dat er meer geïnvesteerd gaat wordt in de verduurzaming van de kantine, en aan de leden toestemming gevraagd voor deze relatief grote investeringen. In het bijzonder de plaatsing van zonnepanelen is hierbij een belangrijk punt. Via dit bericht wil het bestuur iedereen informeren over welke stappen er genomen zijn.
De installatie van infraroodpanelen is al langere tijd bekend en geregeld, en zult u misschien al gezien hebben. Daarnaast is ook een deel van de verlichting in de kantine al vervangen voor ledverlichting.
Bij de plaatsing van zonnepanelen op het dak van de kantine is de overweging meegenomen dat de dakbedekking en -isolatie aangepakt moet worden vóórdat de zonnepanelen erop komen te liggen. Is dit niet het geval, zullen tegen de tijd dat het dak aangepakt wordt, de zonnepanelen weer verwijderd moeten worden. Echter is gebleken dat het dak in de huidige staat nog een tijdje zal voldoen, al is de precieze levensduur nog onduidelijk. Tevens zou nieuwe dakisolatie maar een relatief beperkt effect hebben op eventuele energiebesparingen ten opzichte van overige delen van de kantine. Deze gegevens, in combinatie met het feit dat er nog enige onduidelijkheid is over het elektriciteitsgebruik van de kantine door de afgelopen vreemde jaren, heeft het bestuur doen besluiten om in plaats van het dak van de kantine met zonnepanelen te beleggen, een beperktere hoeveelheid zonnepanelen te plaatsen ter hoogte van de hal. Het voordeel van deze locatie is dat ze relatief makkelijk te plaatsen zijn, wat mogelijk bespaart in de kosten. Verder betekent het dat de dakbedekking nog niet vernieuwd hoeft te worden. Er is gespeeld met het idee een veranda te plaatsen voor de kantine waar ook zonnepanelen op geplaatst kunnen worden. Dit bouwplan trekt helaas andere problemen met zich mee, en het bestuur heeft daarom besloten om van deze optie af te zien. Mocht in een later stadium uit nieuwe inzichten blijken dat deze zonnepanelen bij lange na niet genoeg zijn om de elektriciteitskosten ietwat te dekken, blijft de optie om alsnog zonnepanelen te plaatsen boven de kantine of op een veranda evengoed open. Voor nu is het streven om de zonnepanelen in het begin van 2024 te laten plaatsen.
Omdat de keuze is gevallen op deze simpelere optie, zullen de kosten aanzienlijk lager uitvallen dan het bedrag waar in de ALV goedkeuring voor is gevraagd. Het bestuur is daarom bezig om ook te inventariseren voor overige verduurzamingsopties. Er wordt gewerkt aan zuinigere apparatuur voor in keuken en achter de bar. Overige plannen zijn in de maak, maar nog in een zeer prematuur stadium. Mocht u nog andere suggesties hebben, zijn deze van harte welkom!