Dit is het privacybeleid van K.V. Stormvogels, gevestigd te Uitgeest, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 406.171.27, hierna te noemen: `de Vereniging`.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen:

De vereniging houdt een ledenadministratie bij van al haar spelende en niet-spelende leden. Dit doen we om verschillende redenen. Natuurlijk willen we graag weten wie onze leden zijn, zodat we ze kunnen inschrijven bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV). Als spelend lid van onze vereniging is hiervoor naast de naam van het lid en de geboortedatum ook een pasfoto nodig. Die laatste wordt gebruikt bij het aanmaken van een digitale spelerskaart, welke verplicht is voor deelname aan wedstrijden.

Daarnaast zijn contactgegevens belangrijk bij het informeren van onze leden over belangrijke verenigingszaken of bij eventuele calamiteiten. Informatie voor de ledenadministratie wordt verzameld via het inschrijfformulier dat alle nieuwe leden dienen in te vullen.

KNKV App

De KNKV Wedstrijdzaken App is gekoppeld met het ledenadministratie programma Sportlink Club. Afhankelijk van het ingestelde privacy niveau toont de app de volgende gegevens van de leden aan de gebruikers van de app: Naam en foto (Normaal), Naam (Beperkt), Niets (Afgeschermd). Het privacyniveau staat bij aanvang van het lidmaatschap ingesteld op ‘Afgeschermd’. Leden kunnen dit privacyniveau via de app wijzigen.
Tevens kunnen gebruikers van de app zien welke algemene persoonsgegevens van hen zijn vastgelegd in Sportlink Club en via de app wijzigingen doorgeven in adres, e-mailadres, telefoonnummers. Deze gegevens zijn in de app alleen zichtbaar voor het lid zelf en in Sportlink Club voor gebruikers met de juiste rechten.

Website

De Vereniging gebruik haar website om leden en overige belangstellenden te informeren over het wedstrijdprogramma en organisatorische taken zoals scheidsrechters, zaal- en kantinediensten. Ook worden foto’s geplaatst van teams en activiteiten.Voor persoonsgegevens en beeldmateriaal die op de website zichtbaar zijn, dient de vereniging nu ieder individueel lid om toestemming te vragen. Het komend seizoen zal de vereniging de leden vragen om een toestemmingsverklaring te tekenen. In de tussentijd vraagt de vereniging aan alle betreffende leden om binnen een redelijke termijn bezwaar te maken tegen eventuele plaatsing van gegevens op de website van vereniging.

De Vereniging maakt op haar website geen gebruik van cookies om statistieken over het gebruik hiervan te verzamelen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Nieuwsbrief

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze leden en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Het nieuwsbriefprogramma Mailpoet houdt statistieken bij omtrent het leesgedrag. Deze worden in een database vastgelegd. De privacy policy van Mailpoet is te vinden op: https://www.mailpoet.com/privacy-notice/

WhatsApp groepen

Gedurende het seizoen onderhoudt de teammanager – meestal is dit de coach, soms is dit (de ouder van) een van de spelers – een WhatsApp groep met betrokkenen bij het team. Deze groep wordt gebruikt om belangrijke team gerelateerde informatie door te geven en bij jeugdteams om de chauffeurs voor de uitwedstrijden te organiseren. De teammanager zorgt ervoor dat de WhatsApp groep uitsluitend de mobiele telefoonnummers van de betrokkenen bevat en dat dit nummer wordt verwijderd als een speler het team verlaat.

Foto- en videomateriaal

Bij wedstrijden, trainingen en activiteiten van de vereniging kunnen foto’s en video’s worden gemaakt. Publicatie van deze foto’s en video’s hebben als doel een algemene indruk te geven van wat er zoal gebeurt bij de vereniging. Beeldmateriaal waarop leden van de vereniging herkenbaar te zien zijn worden uitsluitend geplaatst op de site, de nieuwsbrief, social media en andere uitingen van de vereniging indien voor dat gebruik toestemming is verkregen van de betrokken persoon.

Indien het een minderjarig lid betreft is toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger nodig.

Met wie we jouw data delen

De vereniging zal in géén gevallen persoonlijke data van het leden en/of bezoekers van haar website delen met derden, anders dan hierboven reeds benoemd (KNKV). Mocht er in de toekomst toch een gegronde reden hiervoor zijn, dan zullen wij onze leden/bezoekers hiervan op een duidelijke manier de hoogte brengen.

Wel kan het nodig zijn om informatie over de leden binnen de vereniging te delen met bijvoorbeeld een commissie of de organisatie van een verenigingsactiviteit. Hierbij zal altijd alleen de voor het desbetreffende doel relevante informatie worden gedeeld.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer iemand zich definitief uitschrijft als lid van de vereniging zullen zijn persoonlijke gegevens worden verwijderd uit de ledenadministratie. De club houdt echter een archief bij waarin leden alsnog met hun gegevens zullen blijven worden opgeslagen. Dit geldt ook voor eventueel beeldmateriaal van het desbetreffende lid in de vorm van bijvoorbeeld teamfoto’s of foto’s van activiteiten. Ook wanneer een oud-lid ooit is genoemd in een clubkrant of ander schriftelijk materiaal, zal dit bewaard blijven in het archief van de vereniging.

Welke rechten je hebt over je data

Je hebt als lid van onze vereniging altijd het recht om jouw informatie in de ledenadministratie in te zien en eventueel te wijzigingen. Je kunt hiervoor een verzoek indienen via het secretariaat. Het verwijderen van je gegevens uit de ledenadministratie kan echter bij uitschrijving van de vereniging, zoals hierboven beschreven.

Beveiliging

De verenigng neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@kv-stormvogels.nl

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren

Contactinformatie privacy beleidsmaker

Dit privacybeleid is opgesteld door het bestuur van KV Stormvogels. Bij eventuele vragen en/of opmerkingen over het privacybeleid van de vereniging kun je contact opnemen met de secretaris via info@kv-stormvogels.nl.