Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

Het bestuur is bezig met het ontwikkelen van het Sociaal Veiligheidsbeleid bij Stormvogels. De voorzitter is verantwoordelijk voor dit beleid. Er zijn twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) voor Stormvogels aangesteld.

De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een vertrouwelijk gesprek wil met iemand de bekend is binnen de vereniging.

De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur, etc.. De taak van de VCP is vooral een procedureel adviserende rol. De VCP wordt geacht om te handelen volgens het protocol van het NOC-NSF. De VCP zal, waar nodig, samenwerken met VCP’s van andere sportverenigingen.

De activiteiten van een VCP zijn:
1. Eerste opvang/ laagdrempelige aanspreekpunt
2. Doorverwijzen
3. Preventieactiviteiten

Stormvogels heeft twee vertrouwenscontactpersonen (VCP):

Tanja Betjes en Jermo Reijers.

Bij hen kun je melding doen van wat je hebt meegemaakt of gezien, en zij helpen je vervolgens verder. Je kunt hen bereiken door een mailtje te sturen naar

vcp@kv-stormvogels.nl

Jouw mail en melding worden vertrouwelijk behandeld.