Stormvogels hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hiervoor hebben we ons privacybeleid op de website gezet en is te vinden onder het menu clubinfo. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als bestuur van Stormvogels zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@kv-stormvogels.nl.