Op 9 april heeft Stormvogels een grote brainstorm georganiseerd onder leiding van Chris Kaper. Het doel was om het DNA van de vereniging op te halen om zodoende extra verbinding te creƫren tussen de leden die al lang lid zijn van de club en ouders van jeugdleden die net komen kijken.

De kern van het DNA dat uit deze avond is gekomen komt op het volgende neer: de aanwezigen zijn trots op: de vriendschap op de club en de hulp eromheen, de nevenactiviteiten en het vele werk dat de commissies doen. Stormvogels is verder goed in: het groepsgevoel, organiserend vermogen en feestjes. Wat nog beter kan is: afspraken nakomen (zaaldienst, kantine en fluiten), communicatie over gewoontes naar nieuwe leden en hun ouders toe en op tijd plannen en de communicatie daarover.

Aan het einde van de brainstorm hebben 10 personen zich aangemeld voor de werkgroep die aan de slag gaat om aan de slag te gaan met de verbeterpunten. Onder leiding van Matthijs van de Lageweg is deze werkgroep op zaterdag 4 mei bij elkaar gekomen met Chris Kaper samen. Het streven is om een jaarplan – kalender te maken waarin de volgende zaken staan vermeld: nevenactiviteiten, trainingen, wedstrijden en toernooien, schoonmaak-zaken en regels en diensten voor ouders, teams en senioren.

Om dit jaarplan goed in te vullen wil de werkgroep graag in overleg gaat met de kaderleden die op dit moment actief zijn in de diverse commissies. Hierdoor kan een goed beeld gevormd worden over wat er allemaal gedaan georganiseerd en uitgevoerd wordt bij de vereniging. In de komende weken zullen individuele werkgroepleden contact opnemen met diverse commissies.

Op zaterdag 25 mei komt de werkgroep weer bijeen. Wordt vervolgd!